Archív

Kto sme

PROFIL FARNOSTI:
Názov: PCO Krompachy
Adresa: ul. Bánska 10
PSČ: 053 42
Mesto: Krompachy

IČO: 31988750

FILANTROPIA:

Názov: Damian n.o.
Adresa: ul. Bánska 10
PSČ: 053 42

Mesto: Krompachy

DUCHOVNÝ SPRÁVCA:

Meno: Štefan
Priezvisko: Šak
Adresa: ul. P. Horova 10
PSČ: 080 01
Mesto: Prešov
tel.: +421 51 7724729
fax: +421 51 7732677

email: stefan.sak@post.sk

KONTAKT:

Tel.: +421 944369888
email: pcokrompachy@orthodox.sk